Zákon setrvačnosti

Téma : Pohybové zákony
Název : Zákon setrvačnosti
Typ pokusu : demonstrační, žákovský

1. Princip : Pokus ukazuje působení zákona setrvačnosti
Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém, jestliže na ně nepůsobí jiná tělesa silou nebo síly působící na těleso jsou v rovnováze.

2013-09-05 00_47_14-Zákon setrvačnosti

Setrvačnost je vlastnost těles , které se snaží setrvat ve stavu před vnějším fyzikálním působením (v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém), její velikost závisí na hmotnosti tělesa. Projevuje se při změně pohybového stavu – zrychlení, zpomalení, změně směru.
Příklady působení setrvačnosti z praxe
vyklepávání prachu, bruslení, brzdná dráha auta, vlaku…….

2013-09-05 00_47_28-Zákon setrvačnosti

2. Provedení pokusů
a) pohyb kuličky ve vozíku – žákovský
Pomůcky : vozík, kulička

2013-09-05 00_48_39-Zákon setrvačnosti

Žáci vloží kuličku do přední části vozíku
a rozjedou jej, budou pozorovat chování kuličky.
Výsledky pozorování si nakreslí a zapíší.
viz video setrvačnost 1
Žáci vloží kuličku do zadní části vozíku
a rozjedou jej, pak zastaví. Budou pozorovat
chování kuličky.
Výsledky pozorování si nakreslí a zapíší.
viz video setrvačnost 2
Z pokusů si potvrdí platnost zákona setrvačnosti.

2013-09-05 00_49_07-Zákon setrvačnosti

b) Setrvačnost sklenice s vodou – demonstrační
Pomůcky: sklenice s vodou, krabička sirek, pravítko

2013-09-05 00_50_18-Zákon setrvačnosti

Postavíme sklenici s vodou na krabičku sirek a vyzveme žáky, zda někdo bude umět pravítkem vyrazit krabičku aniž by rozlil vodu.

2013-09-05 00_50_59-Zákon setrvačnosti

Společně s žáky hledáme vysvětlení jevu – sklenice s vodou setrvává v klidu v souhlasu se zákonem setrvačnosti .
viz video setrvačnost 3
Zdroje :

http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/obr7/setrvat.jpg

http://www.physicsclassroom.com/mmedia/newtlaws/cci.cfm

Stáhnout originál: Zákon setrvačnosti

Videa:

  1. setrvačnost2
  2. setrvačnost 3
  3. setrvačnost 1